Besøg skolen - Se mere

Værdigrundlag for Helgenæs Naturefterskole

Vi ønsker og søger at danne og uddanne elever til myndighed, selvbevidsthed og ansvarsbevidsthed, således at de kan indgå i forpligtende fællesskaber og et demokratisk samfund, hvor forskellighed er værdsat og anset som en ressource.

Vi søger og ønsker at skabe rammerne for at eleverne udvikler livsduelighed, viden, kritisk sans, glæde ved livet, lyst til fællesskab og en forståelse af sig selv som værdifulde individer der er del af noget større i en mangfoldig og omskiftelig verden.

Vi tror på, at mennesket grundlæggende er frit med gode intentioner, samt har et iboende ønske om at gøre det så godt som de kan i alle sammenhænge.

Vi mener, at skolen skal afspejle det omgivende samfund, og principielt være åben for alle mennesker. Alle er lige, men ikke ens. Lige vilkår er ikke samme vilkår.

Inklusion, ligestilling og naturen som grundlag for vores eksistens - ikke blot som ressource i et antropocentrisk natursyn, men som selvstændig værdi i et økocentrisk natursyn, er vægtige grundpiller for os.

Personalet på HNE 2023

HNE PÅ INSTAGRAM