Besøgsdag på HNE - Se mere

Værdigrundlag og profil af Helgenæs Naturefterskole

Helgenæs Naturefterskole har følgende værdier for elever og lærere.

UDVIKLE EVNER OG FÆRDIGHEDER

Betyder for os at:

 • Vi fungerer i et inspirerende og bevidst fagligt miljø, hvor eleverne mødes hvor de er, og lærerne indgår som vejledere i forhold til naturen, til det boglige og til samværet.
 • Vi kan udtrykke vores egne holdninger, og vi er i stand til at handle konstruktivt i de situationer, vi møder.
 • Vi er selvaktiverende, og vi er drevet at lyst til at bruge naturen som “læringsrum” og i fritiden.

VÆRE ENGAGEREDE OG ANSVARLIGE MENNESKER

Betyder for os at:

 • Vi bruger ægte og udfordrende oplevelser i naturen til at opnå naturforståelse, ansvarlighed og engagement i læring og samvær.
 • Vi arbejder med viden og holdninger til miljø, energi og natur som omdrejningspunkt for den boglige undervisning og for brugen af naturen.

HAVE ET FORPLIGTENDE OG RUMMELIGT FÆLLESSKAB

Betyder for os at:

 • Vi har et trygt læringsmiljø og “livsrum”, som er baseret på tolerance og respekt for den enkelte – og for fællesskabet.
 • Vi ønsker at tage og at give ansvar, som gør, at fællesskabet kan inkludere alle elever med individuelle forudsætninger og vilkår.

VÆRE AKTIVE I NATUREN OG FORVALTE DEN MED RESPEKT

Betyder for os at:

 • Vi bruger naturen aktivt som en ramme for vores samvær og til at give os indsigt og forståelse for livet og naturen.

FINDE GLÆDEN I HVERDAGEN

Betyder for os at:

 • Vi er nysgerrige og oplever succes i naturen.
 • Skoleåret er en god oplevelse.

Det vil vi opnå gennem følgende spilleregler, som er udtryk for:

ENGAGEMENT

 • “Jeg deltager”
 • Fagligt engagement
 • Være til stede
 • Yde sit bedste
 • Følge tingene til dørs
 • Spontanitet
 • Aktiv
 • Medspillende
 • Være sig selv

RESPEKT

 • Situationsfornemmelse
 • Loyalitet
 • Konstruktiv kritik
 • Ærlighed
 • Respekt for andres meninger
 • Private grænser
 • Diskretion
 • Vælge sine kampe
 • Tolerance
 • Tillid
 • God lytter

ANSVAR

 • Pligtopfyldende
 • Bede om hjælp
 • Følge tingene til dørs
 • Overholde aftaler
 • Fælles opgaver
 • Bakke op om beslutninger

UDVIKLING

 • Turde – have mod
 • Tid til at tænke
 • Plads til udsving
 • Kompromis for fælles bedste
 • Åben for nye løsninger

FAGLIGHED / PROFESSIONALISME

 • Fokus
 • Struktur
 • Roller og ansvar
 • Være velforberedt

Målet er, at vi om os selv kan sige at:

SKOLEN HAR EN KLAR PROFIL – INTERNT OG EKSTERNT

Alle kan fortælle den samme historie om skolens mission, vision, mål og succeskriterier.

MEDARBEJDERNE FUNGERER SOM ET TEAM

 • Elevgruppen ser medarbejderne som et team.
 • Vi har et godt kollegialt samarbejde, hvor vi involverer hinanden og er opmærksomme på at udnytte alles kompetencer i dagligdagen og i udviklingen af undervisningen og af skolen.
 • Vi respekterer de fælles rammer, og overholder de spilleregler vi har aftalt.
 • Vi lægger problemer åbent frem (ingen snak i krogene), og problemer behandles på det niveau de er.
 • Vi deltager i socialt samvær med respekt for individuelle ressourcer og grænser.

HANDLING BASERET PÅ KLARE MÅL OG RAMMER

 • Når vi er på arbejde, er vi her 100%.
 • Vi har udarbejdet klare beskrivelser af rammer, strukturer, roller og ansvar, der er vigtige for samarbejdet og for udførelsen af vores arbejde.
 • Når vi har besluttet en aktivitet, løser vi opgaven som aftalt.

FAGLIGE RESULTATER

 • Alle siger ja til naturfag
 • Samvær på tværs af grupperinger
 • Elevforståelse for fag/planer
 • AHA oplevelser

VI MÅLER OG FEJRER VORES SUCCES

 • Eleverne er rykket fra udgangspunktet
 • Gamle elever kommer tilbage
 • Positiv feedback fra omgivelserne
 • Eleverne tager selv initiativ til natur
 • Positiv evaluering af skoleåret
 • Skoleåret smager godt

HNE PÅ INSTAGRAM