Besøgsdag på HNE - Se mere

Inklusion på Helgenæs Naturefterskole

Det handler om at udvikle en efterskolekultur, hvor vi fokuserer på at øge alle elevers deltagelse i fællesskabet på efterskolen, på friluftslinien og i klassen.

Formålet med inklusionsindsatsen på Helgenæs Naturefterskole er gennem tilpasning af læringsmiljøet og arbejdet med de forskellige sociale fællesskaber at give plads til og mulighed for, at flere unge kan være en del af livet på vores efterskole og være aktive deltagere i at danne vores sociale fællesskab. At udvikle en mere inkluderende efterskole medfører en bevægelse fra et individorienteret perspektiv, hvor det er eleven, der alene er bærer af problemet (eller er problemet) – til et relationelt perspektiv, hvor vi er optaget af mødet mellem elevens behov og skolens indsats. På baggrund af elevernes kompetencer formuleres individuelle mål og elevplaner som evalueres og udvikles 4 gange årligt. På Helgenæs Naturefterskole tilstræber vi:
 • At vi tilpasser os elevernes forudsætninger for læring og udvikling
 • At de fagligt/socialt svage elever ikke udskilles fra fællesskabet
 • At tilpasse undervisningen så den fremmer alle elevers aktive deltagelse og lyst til at lære
 • At have fleksible, engagerede medarbejdere med faglige kompetencer
 • At efterskolen støtter op om inklusionsindsatsen i samarbejde med forældre og elev.
Helgenæs Naturefterskole har følgende syn på de unge:
 • Unge gør det bedste, de kan
 • Unge ønsker at være en del af et fællesskab
 • Unge søger efter meninger
 • Unge er nysgerrige
 • Unge er aktive
 • Unge tænker i helheder
 • Unge søger tryghed
 • Unge vil tages alvorligt
 • Unge vil gerne høres og ses
 • Unge vil gerne respekteres
 • Unge gør det rigtige, hvis de kan

HNE PÅ INSTAGRAM