Besøgsdag på HNE - Se mere

Antimobbestrategi på Helgenæs Naturefterskole

-opdateret juni 2020. Indledning: På Helgenæs Naturefterskole arbejder vi målrettet med elevernes trivsel. Ligeværdighed, rummelighed, plads til forskellighed, og at føle sig tryg og accepteret er afgørende for den sociale og faglige læring samt for den personlige udvikling. Målet med antimobbestrategien: Alle børn har ret til at være trygge og en del af fællesskabet. Som elev på skolen er man forpligtet på at deltage i skolens fællesskab og vise respekt og omsorg for de mennesker, man møder på skolen. Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være på skolen. Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning, både i undervisningssammenhænge og i det frie rum. Skolen tolererer ikke mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på. Hvad er mobning: Mobning forstår vi ved udelukkelse af fællesskabet, længerevarende og systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på en elev. Mobning handler om at udskille og udstille og hænger sammen med mistrivsel. Digital mobning er en alvorlig form for mobning, som foregår via digitale medier eller via mobiltelefoner. Det kan fx være billeder, videoer eller krænkende tekster, der lægges på internettet. Forebyggelse af mobning: Det bedste middel mod mobning er trygge og tolerante fællesskaber. Når der er forståelse for forskellighed, tolerance og respekt mellem mennesker, har mobningen sværere ved at opstå. På Helgenæs Naturefterskole har vi stor fokus på fællesskabet og det arbejder vi målrettet på at styrke under hele efterskoleopholdet. Ved skoleårets start har vi stor fokus på de små fællesskaber, og i særdeleshed på kontaktgrupperne, som fungerer som elevens familie under hele opholdet. På Helgenæs Naturefterskole indgår vi i mange forskellige fællesskaber, på værelset, i kontaktgruppen, i klassen, på linjefaget, i pige-/drengegruppen og det store fællesskab. For at styrke fællesskaberne har vi stor fokus på fælleskabende aktiviteter både i undervisningssammenhænge og i det frie rum. Det gælder både frivillige tilbud og obligatoriske aktiviteter.   Forebyggelsen og læring er for os det primære arbejde hele året igennem, og vi er sikre på, at netop det arbejde er med til, at vi meget sjældent oplever store sager med mobning. Det primære forebyggelsesarbejde ligger i kontaktgrupperne, hvor vi ugentlige holder møder med eleverne, så kontaktlæreren fornemmer stemninger i gruppen. Kontaktlæreren har det overordnede fokus med elevernes trivsel og afholder løbende trivselssamtaler med hver enkelt elev. Når eleverne har været på skolen den første måned inviterer skolen til trivselssamtaler, hvor forældre, elever og kontaktlærer drøfter elevens trivsel.  Elevernes trivsel bliver løbende drøftet i medarbejdergruppen, hvorfor det er et fast punkt på lærermødet. I det store fællesskab arbejder vi kontinuerligt med oplysning, samtaler og åbne dialog omkring mobning. Helt konkret taler vi ud fra cases. Vi har på skolen ansat en psykolog, som tilbyde supervision og sparing til medarbejdere samt elever, både i grupper og individuelt. Hun er på skolen en fast dag om ugen. Håndtering af mobning: Eventuel mobning håndteres af kontaktlæreren og ledelsen i fællesskab. Hvis mobning opstår, forholder vi os både til de direkte involverede personer (den, der er blevet mobbet og den/de, der mobber samt deres forældre) og til resten af elevgruppen. Det er vigtigt at arbejde med hele elevgruppens tolerance og sammenhold i forhold til at stoppe mobning. Det kan også være relevant at inddrage andre relevante nøglepersoner fx resten af lærergruppen, forældre, SSP (især i forhold til digital mobning). Enhver ansat, der oplever tegn på mistrivsel eller mobning har pligt til at informere om dette til ledelsen eller på førstkommende lærermøde.

HNE PÅ INSTAGRAM