Besøg skolen - Se mere

Helgenæs Naturefterskole

Vi er en aktiv efterskole, der ligger enestående naturskønt helt ud til kysten ved Ebeltoft Vig. Vi har fem spændende naturlinjer: Surf & Sejlads, Islandske Heste, Jagt, Nordisk Friluftsliv og Lystfiskeri.

Helgenæs Naturefterskole er en lille efterskole med plads til 80 elever. Det er et bevidst valg fra vores side at vi ikke er flere, da vi har fokus på det fællesskab og sammenhold der følger med at alle kender alle og sammen oplever en masse i naturen.

Vores elever har alle interesse for natur og friluftsliv i en eller anden form.

Værdigrundlag

Vi ønsker og søger at danne og uddanne elever til myndighed, selvbevidsthed og ansvarsbevidsthed, således at de kan indgå i forpligtende fællesskaber og et demokratisk samfund, hvor forskellighed er værdsat og anset som en ressource.

Vi søger og ønsker at skabe rammerne for at eleverne udvikler livsduelighed, viden, kritisk sans, glæde ved livet, lyst til fællesskab og en forståelse af sig selv som værdifulde individer der er del af noget større i en mangfoldig og omskiftelig verden.

Vi tror på, at mennesket grundlæggende er frit med gode intentioner, samt har et iboende ønske om at gøre det så godt som det kan.

Vi mener, at skolen skal afspejle det omgivende samfund, og principielt være åben for alle. Alle er lige, men ikke ens. Lige vilkår er ikke ens vilkår.

Inklusion, ligestilling og naturen som grundlag for vores eksistens - ikke blot som ressource i et antropocentrisk natursyn, men som selvstændig værdi i et økocentrisk natursyn, er vægtige grundpiller for os.

 

Helgenæs Naturefterskole har været fællesskabende siden 1995.

Tæt på hinanden – tæt på naturen.