Besøg skolen - Se mere

Optagelse på Helgenæs Naturefterskole

Vil du tæt på naturen og med i et stort fællesskab? Så er du måske en af vores nye efterskoleelever?

Optagelsesprocedure
Eleven er optaget på kurset, når skolen har modtaget en underskreven skolekontrakt og indmeldelsesgebyret er modtaget. For endelig optagelse skal eleven have besøgt skolen på Efterskolernes dag/aften, eller til et af vore Åbent hus arrangementer. Åbent hus kan bookes øverst på hjemmesiden. Skolen bekræfter skriftlig, at eleven er optaget.

-> Skolekontrakten kan downloades her

Indmeldelsesgebyr
Ved fremsendelse af kontrakten i underskrevet stand, betaler forældrene et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og udgør 2.000,00 kr. Indmeldelsesgebyret fra-regnes ikke i elevbetalingen og tilbagebetales ikke ved framelding eller ved kursets afslutning.

! Indmeldelsesgebyret indsættes på skolens bankkonto i Sparekassen Djursland: Reg.nr. 9388 Kontonummer 0001263102.

Prisen for efterskoleophold

Skolepengene betales over 11 rater. Elevbetalingen indeholder alle udgifter til materialer, ekskursioner, rejser med mere. Dog er der på Projekt 10 Nord og enkelte naturlinjer ekstra faste månedlige udgifter.
Der tages forbehold for prisstigninger.

Klik her for at udregne din pris for efterskoleophold på Helgenæs Naturefterskole

Statslig elevstøtte
Elevbetalingen skal fratrækkes den statslige elevstøtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig, hverken for elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten og modtager den fra staten. Afbrydes kurset efter mindre end 2 uger ydes ingen elevstøtte. Når eleven fylder 18 år i skoleåret, bliver elevstøtten skattepligtig for eleven, og skolen har pligt til at oplyse skattemyndigheden om den modtagne støtte.

Ekstra udgifter
Jagtlinjen: udgør 495 kr. pr. måned som dækker materialer og jagter.

Islandske heste linjen: udgør 1.850 kr. pr. måned når du låner hesten af skolen, og 1.600 kr. pr. måned når du har din egen hest med. De ekstra udgifter går til foder, markleje og grundmærke.

Projekt 10 Nord-klassen: udgør 1.850 kr. pr. måned i seks måneder, som dækker ekstra ture i Danmark og en udenlandsrejse - eksempelvis til Island.

Depositum
Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes forpligtelser i henhold til kontrakten skal der indbetales et depositum til skolen. Depositummet udgør 5.000,00 kr. Beløbet opkræves i løbet af efteråret før skolestart. Såfremt depositum ikke indbetales rettidigt, forbeholder skolen sig ret til at se kontrakten som bortfaldet.

Desuden modregnes eventuelle skader forvoldt på skolens inventar og bygninger og ikke afleverede nøgler og bøger.

Afbrydelse af opholdet
Ved afbrydelse af opholdet efter skolestart forpligter forældre/værge/betalingsforpligtet sig til at betale et afbrydelsesgebyr efter skolens gældende takst, som er 4 ugers skolepenge uden tilskud fra staten. Endvidere erklærer forældre/værge sig indforstået med, at depositum kun tilbagebetales hvis skoleopholdet påbegyndes samt fuldføres, og da med eventuel fradrag for skader på værelsesinventar, ikke afleverede nøgler og bøger, kopier med mere. Ved afbrydelse af opholdet er det uden betydning om det er eleven, forældre eller skolen, der finder denne afbrydelse nødvendig.

Se meget mere om vores ture og rejser her

Udstyr til efterskolestart

Kontaktoplysninger
Skolens kontor har telefonnummer 86356100 eller send en mail til kontakt@hne.dk

 

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]