Besøg skolen - Se mere

Psykologisk supervision og rådgivning af elever på HNE

De unge på efterskolen har mulighed for at få samtaler hos vores fast tilknyttede psykolog, Louise Juul. Første samtale bevilliger skolen, og her deltager elevens kontaktlærer ofte for at give sit perspektiv og/eller støtte eleven i at sætte ord på udfordringerne.

Er der behov for og ønske om et samtaleforløb er der tale om egenbetaling. Samtalerne foregår på skolen og lægges i skoletiden om tirsdagen.

Louise kan i nogle tilfælde også overtage et forløb, der allerede er i gang i hjemkommunen, så eleven ikke skal tage fri og miste undervisning og samvær med kammeraterne på skolen.

Læs mere om psykolog Louise Juul på hendes hjemmeside: www.louise-juul.dk

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]