Besøgsdag på HNE - Se mere

Studievejledning på Helgenæs Naturefterskole

Vi hjælper eleverne med at lave en uddannelsesplan som skal hjælpe dem videre i livet.

Vejledning er en del af skoletilbuddet og kursusindholdet. Når eleverne har gennemført halvdelen af deres ophold her på HNE, og selv om der stadig er dejlig lang tid til næste sommer, skal vi til at tænke på, hvad der skal ske efter sommerferien.

Inden det bliver 1. marts skal alle elever have udfyldt deres uddannelsesplan, samt have udfyldt ønsker for, hvilken uddannelse eller aktivitet de ønsker at fortsætte med til næste skoleår.

Det gælder for alle elever!

Informationer om næste skoleår

Informationer om studievalg til næste år findes på nedenstående link:

 

Vigtige links:

www.optagelse.dk
www.minuddannelse.net
www.ug.dk/evejledning

Uddannelsesvejleder på HNE

Som uddannelsesvejleder på HNE er det min opgave at hjælpe og vejlede efter bedste evne. Jeg tilbyder løbende eleverne vejledning i det omfang, som de måtte have behov. Hvis I derhjemme har spørgsmål eller ønsker om en samtale – enten via telefon eller på HNE – kan I skrive til: eh@hne.dk

Hvis I ønsker at blive ringet op, skriv jeres nummer og evt. hvornår I bedst træffes, så ringer jeg tilbage.

Med venlig hilsen

Erling Hansen (EH)

Uddannelsesvejleder, Helgenæs Naturefterskole

HNE PÅ INSTAGRAM