Besøg skolen - Se mere

Studie/UU-vejledning på Helgenæs Naturefterskole

Vi hjælper eleverne med at lave en uddannelsesplan som skal hjælpe dem videre i livet.

UU-vejledning er en del af skoletilbuddet og kursusindholdet. Når eleverne har gennemført halvdelen af deres ophold her på HNE, og selv om der stadig er dejlig lang tid til næste sommer, skal vi til at tænke på, hvad der skal ske efter sommerferien.

Inden det bliver 1. marts skal alle elever have udfyldt deres uddannelsesplan, samt have udfyldt ønsker for, hvilken uddannelse eller aktivitet de ønsker at fortsætte med til næste skoleår.

UU-vejledningen indbefatter:

Inden og/eller ved skolestart
Information om vejledningen til elev og forældre. Organisering, aktiviteter m.m.
Elevernes uddannelsesplan, som kom til skolen via optagelse.dk i marts, gennemgås. Der er særlig opmærksomhed på de elever der er vurderet ikke-uddannelsesparat.

August/september
Fælles information til elever om f.eks. vejledningsaktiviteter/arbejdet med studievalgsportfolio i løbet af året.
Samtale med de ikke-uddannelsesparate elever, for tilrettelæggelse af et forløb, med sigte på at de bliver uddannelsesparate.

Fra september
Samtale med alle elever enten individuelt eller i grupper. Kontaktgruppelærerne kan inddrages
Der tages afsæt i elevens studievalgsportfolio, som er kommet til skolen via optagelse.dk i marts. Eleverne kan også selv medbringe deres studievalgsportfolio efter opfordring fra jer.

Fra oktober
Uddannelse og Job undervisning, som er et obligatorisk emne i 9. klasse.
Evt. temauger, virksomhedsbesøg, erhvervspraktik, mm
Brobygning som planlægges i samarbejde med de kommunale vejledere/brobygningskoordinatorer.
10. klasse: Obligatorisk Selvvalgt Opgave link, enten som temauge eller over et længere forløb eller i forbindelse med brobygning.

Studievalgsportfolioen er arbejdsredskabet for alle ovennævnte aktiviteter

Fra december/januar
Information til forældrene/elever om optagelsesprocedure til ungdomsuddannelserne.
Åbent hus på ungdomsuddannelserne, uddannelsesmesser, Skills for efterskoler, m
Samtale med alle elever efter behov.
Udarbejdelse af uddannelsesplan/studievalgsportfolio/afrapporteringsskema for alle elever. Kan evt. startes i efteråret
Uddannelsesparathedsvurdering gives til alle elever, i optagelse.dk, -undtagen de elever der vurderes til en STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Februar, -senest 1. marts
Elev og forældre udfylder ansøgning på optagelse.dk/uddannelsesplan. I hjælper forældre og elever med at huske på det, da en ansøgning, som ikke afsendes rettidigt gør, at eleven mister sit retskrav til optagelse på den søgte uddannelse.

Maj/Juni
Uddannelsesparathedsvurdering -den endelige,- gives til hver enkelt elev.
Evaluering af vejledningen i skoleåret.

Informationer om næste skoleår

Informationer om studievalg til næste år findes på nedenstående links:

Vigtige links:

www.optagelse.dk
www.minuddannelse.net
www.ug.dk/evejledning

UU-vejleder på HNE

Som uddannelsesvejleder på HNE er det min opgave at hjælpe og vejlede eleverne i forhold til deres videre uddannelse. Jeg tilbyder løbende eleverne vejledning i det omfang, som de måtte have behov. Hvis I derhjemme har spørgsmål eller ønsker om en samtale – enten via telefon eller på HNE – kan I skrive til: eh@hne.dk

Hvis I ønsker at blive ringet op, skriv jeres nummer og evt. hvornår I bedst træffes, så ringer jeg tilbage.

Med venlig hilsen

Erling Hansen (EH)

Uddannelsesvejleder, Helgenæs Naturefterskole

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]