Besøg skolen - Se mere

Medborgerskab på Helgenæs Naturefterskole

Undervisningen vil med udgangspunkt i samfundsmæssige forhold og konflikter, samt deres historiske forudsætninger, give eleverne en grundlæggende indsigt i det samfund, de lever i og er en del af.

Medborgerskab – som rummer fagene Historie og Samfundsfag – er et dannelsesfag, hvilket betyder, at undervisningen skal give eleverne indsigt i, bevidsthed om og evnen til at forholde sig kritisk til det samfund, de er en del af.

Undervisningen skal samtidig sikre, at eleverne erhverver sig færdigheder i at arbejde med samfundsmæssige og historiske problemstillinger, således at de udover at forholde sig til den verden, de lever i, også bliver i stand til at påvirke det, der sker omkring dem.

Lærere:

Erling Hansen
Camilla Ripa

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]