Besøgsdag på HNE - Se mere

Matematik på Helgenæs Naturefterskole

Matematik-undervisningen på Helgenæs Naturefterskole bygger på et ønske om at give eleverne en matematisk læring der bygger dels på teoretisk indsigt og dels en praktisk anvendelse.

Dermed knyttes matematikundervisningen med den omgivende virkelighed – også den lokale natur.

Eleverne kommer gennem et fagområde der giver indsigt i den naturvidenskabelige forståelse af virkeligheden.

Eleverne arbejder med hypoteser, analyser og beregninger og udvikler dermed en undersøgende arbejdsproces der motiverer til læring.

Matematiske områder i undervisningen:

Arbejde med tal og grundlæggende beregninger
Eleverne arbejder med den grundlæggenede matematik og styrkes i brugen af de grundlæggende regnemetoder og brugen af lommeregner.

Arbejde med algebra, funktioner og ligninger
Eleverne møder første- og andegradsfunktioner, vækstfunktion og forskellige renteformler.

Arbejde med geometri og praktisk matematik
Eleverne arbejder med matematisk tegning og beregninger af areal, rumfang, Pythagoras, vinkler m.fl.
Beregn cosinus og sinus – http://cossincalc.com/

Matematik i anvendelse
Eleverne lærer at benytte programmer til lave et hverdagsbudget og hente matematiske informationer på Internet.

Kommunikation og problemløsning
Eleverne skal indgå i dialog og samarbejde i undervisningen gennem hele skoleåret.

HNE PÅ INSTAGRAM