Besøg skolen - Se mere

Matematik på Helgenæs Naturefterskole

Indholdsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål.

Formål: Formålet med matematikundervisningen på HNE er at fremme den enkelte elevs glæde og motivation for faget samt styrke elevens tillid til egne evner i faget.

Undervisningen sigter mod at skabe læring i matematik til livet og udfordre den enkelte elevs matematiske færdigheder og kompetencer for en hensigtsmæssig deltagelse i samfundet generelt.

Læringsmiljø: Med udgangspunkt i niveaudelte hold og differentieret undervisning søger vi at skabe et inkluderende og anerkendende læringsmiljø med fokus på forskellige muligheder for læring og elevernes zone for nærmeste udvikling.

Holddelingen sker hovedsageligt på baggrund af en personlig samtale, mellem den enkelte elev og en lærer, suppleret af elevens besvarelse af forskellige matematiske opgaver.

Dette med henblik på bedst at kunne motivere, tilpasse udfordringer samt hjælpe den enkelte elev. En del af undervisningen foregår som gruppearbejde, da vi tilstræber, at eleverne udvikler deres evne til at samarbejde for at muliggøre en udvikling af elevernes matematiske sprog, argumentation og tænkning. Den daglige undervisning har tydelige læringsmål, og den bærer ofte præg af at have en undersøgende tilgang, hvor opgaveparadigmet udfordres.

Vi har derudover fokus på at give eleverne gode og hensigtsmæssige strategier til faglig læsning og opgaveløsning i matematik. Kollegialt søger vi hele tiden at udvikle vores undervisning og didaktiske indsatsområder for at skabe de bedste rammer for elevernes alsidige og matematiske udvikling.

Kompetenceområder:
Årsplanen for matematik på HNE baserer sig på fire fælles overemner, som alle hold følger. Den nøjagtige undervisningsplan udarbejdes for det enkelte hold.

De fire overemner er følgende:
Geometri
Tal og algebra
Økonomi
Statistik og sandsynlighed

Undervisningen arbejder løbende implicit med de matematiske kompetenceområder: Problembehandling, modellering, ræsonnement og tankegang, repræsentation og symbolbehandling, kommunikation samt hjælpemidler.

I matematikundervisning veksles der mellem individuelt arbejde og gruppearbejde i varierende gruppestørrelser. Dette gøres for at sikre individuel aktivitet og samtidig forberede dem til den mundtlige prøve, der foregår i grupper.

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]