Besøg skolen - Se mere

P10 Nord - projektorienteret undervisning

P10N er en projektorienteret og tværfaglig 10. klasse. Skoleåret afsluttes med ét større afgangsprojekt, som indeholder minimum to af fagene dansk, matematik, engelsk. Derudover inddrages andre relevante fag afhængigt af elevens valgte projekt.

På P10N tager eleverne ikke FA-prøverne, men slutter året med et censorbedømt afgangsprojekt med fremlæggelse og produktpræsentation. Undervisningen på P10N står mål med folkeskolens Fælles Mål.

Formålet med P10N er at tilbyde en anderledes 10. klasse med større fokus på samarbejde, tværfaglighed, projektarbejde og naturen. Vi ønsker at tilbyde en 10. klasse med en anderledes skoledag, hvor fagene griber ind i hinanden, hvor indholdet drejer om de nordiske lande, og hvor den primære arbejdsform er projektopgaver.

Projektopgaver er en tværfaglige opgaver, hvor man bruger forskellige fags indhold og metoder.  Du skal bruge dem, hvor de kan være med til at gøre projektet bedre. Det gælder også fag, som ikke er normale prøvefag.Du kan inddrage praktiske og musiske fag, hvis det passer ind i projektet. På den måde kan du også vise, hvad du ved, og hvad du kan inden for fag, som ikke findes på skemaet.

Fag er ikke altid isolerede fra hinanden, og ved at bruge metoder fra forskellige fag sammen, kan du opnå større viden og et bedre resultat.

Projektopgaven er mere end et emnearbejde, projektopgaven er undervisning. Projektopgaven er ikke et emnearbejde, som er meget beskrivende. F.eks. kan man i emnearbejdet beskrive et land, en historisk periode eller et begreb som sport, uden at finde forklaringer eller grunde til, at det er, som man beskriver det.I emnearbejdet tager man ikke selv stilling, tænker ikke selv videre, som man gør det i en projektopgave.

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]