Besøgsdag på HNE - Se mere

Tysk på Helgenæs Naturefterskole

Formål
Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende tysk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, og at de udvikler en bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse.

Indholdsområder
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

  • Kommunikative færdigheder
  • Sprog og sprogbrug
  • Sprogtilegnelse
  • Kultur- og samfundsforhold.

I tysk skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed på alle fagets klassetrin både i faget tysk, og når tysk indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at:

  • anvende tysk som et internationalt kommunikationsmiddel.
  • anvende sprogets opbygning og virkemidler til at gøre kommunikationen hensigtsmæssig.
  • anvende deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig sproget og fortsat udvikler deres færdigheder.
  • anvende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande til at få indsigt i mellemmenneskelige relationer og forståelse af andre kulturer.

Undervisnings- og arbejdsformer
Undervisningen omfatter sproglige aktiviteter, der gennem mødet med en mangfoldighed af tekster og kulturer, oplevelser og sanseindtryk medvirker til at opbygge elevernes selvtillid som sprogbrugere og til at give dem sproglig bevidsthed med henblik på at kunne fungere i et globalt samfund.

Der skiftes mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) med mulighed for fordybelse afhængigt af indhold og aktiviteternes art samt med anvendelse af multimedia.

Lærer: Kirsten Löser

HNE PÅ INSTAGRAM