Besøg skolen - Se mere

Samfundsfag/medborgerskab på Helgenæs Naturefterskole

Indholdsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål.

Samfundsfag er et obligatorisk fag for 9. klasse. Faget centrerer sig om fire centrale punkter:

1. Politik

2. Økonomi

3. Sociale og kulturelle forhold

4. Samfundsfaglige metoder

Samfundsfaget på HNE tager udgangspunkt i elevernes forståelse af sig selv som en del af samfundet, som man både påvirkes af og kan påvirke. Eleverne vil gennem samfundsfagsundervisningen udvikle deres personlige værdigrundlag med henblik på at tage stilling og få lyst til at påvirke aktuelle begivenheder.

Eleverne skal gennem året arbejde med forskellige samfundsfaglige metoder herunder f.eks. at analysere, tolke og vurdere samfundsforhold og konflikter samt at formilde resultater.

Undervisningen i samfundsfag tager afsæt i forskellige samfundsfaglige bøger og online portaler. Derudover anvendes et bredt udvalg af kildermateriale fra forskellige medier. I undervisningen vil der således kunne blive inddraget: informerende tekster, artikler, videoklip, spillefilm, fotografier, taler, pressemeddelelser og meget mere.

Læringsudbyttet af samfundsfaget evalueres løbende for at sikre elevernes progression. Evalueringsformerne vil varierer fra flere, mindre evalueringer i løbet af en enkelt lektion til afsluttende evaluering til sidst i et forløb. De anvendte evalueringsformer indbefatter bl.a.: fremlæggelser, små produkter, prøver, makkertjek, opsamlende spørgsmål, samt elevernes egen vurdering af sikkerhed i stoffet.

Samfundsfag er et udtræksfag til 9. klasses afgangsprøve. Prøven foregår individuelt eller i grupper af 2-3. Gruppen eller den enkelte elev trækker et overordnet emne, hvorefter de selv, under vejledning af læreren, udarbejder en problemstilling og et produkt.

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]