Besøg skolen - Se mere

Idræt på Helgenæs Naturefterskole

Indholdsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål 2009.

Vi kommer igennem alle tre kompetenceområder i Fællesmål for idræt:

  • Alsidig idrætsudøvelse
  • Idrætskultur og relationer
  • Krop træning og trivsel

Organiseringen af undervisningen vil have et stort fokus på natur og udeliv, da skolens placering lægger op til det. Året er delt op i temaer, som indeholder forskellige aspekter i idrætsfaget. Det kan være: Idræt og samarbejde, Idræt ved kysten eller idræt og kultur.

Følgende indholdsområder bliver implementeret i flere af temaerne:

  • Redskabsaktiviteter
  • Boldspil og boldbasis
  • Dans og udtryk
  • Kropsbasis
  • Løb, spring og kast
  • Fysisk træning
  • Natur og udeliv

Vi lægger vægt på at skabe motivation for elevernes deltagelse, og fremadrettet lyst til at have en sund og aktiv livsstil.

Idræt er et udtræksfag til 9. klasses afgangsprøve. Prøven foregår i grupper af 2-3. Gruppen trækker et overordnet emne, hvorefter de selv, under vejledning af læreren, udarbejder en problemstilling og et produkt.

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]