Besøg skolen - Se mere

Fysik/kemi på Helgenæs Naturefterskole

Indholdsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål.

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler viden færdigheder og holdninger indenfor fagets områder, der sætter dem i stand til at forholde sig nuanceret, konstruktivt og kritisk til problemstillinger de møder i deres dagligdag, hvor fysikken og kemien er en del af sagens kerne.

Det er et mål, at eleverne udvikler en glæde og motivation for at arbejde med det naturvidenskabelige og ikke føler sig distanceret og fremmedgjort overfor naturvidenskab generelt.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med fysik/kemi fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at fysik/kemi rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

Det er en væsentlig pointe at faget tager sit udgangspunkt i den naturvidenskabelig arbejdsform.

De fysisk/kemiske emner for 9. og 10. Klasse:

  • Grundlæggende kemi og fysik
  • Energiomsætning
  • Artikler, bølger og stråling
  • Teknologi og produktion
  • Jorden og universet
  • Stoffer og kredsløb

Arbejdsformer:
Generelt veksler undervisningen mellem det teoretiske og det praktiske. Den naturvidenskabelige arbejdsform tager sit udgangspunkt i at kunne formulerer en hypotese og efterprøve denne gennem tilegnelse af teoretisk viden og praktiske eksperimenter. Som udgangspunkt arbejder eleverne i grupper, og det efterstræbes at disse grupper er de sammen gennem hele året.

 

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]